Uthyrning

sattmark_header

Välkommen till informationssidan för Sattmarks arrende

Sattmark är ett fd. båtmanstorp från 1700-talet, där kaféverksamhet har idkats i över 50 år. Ägarna har målmedvetet utvidgat verksamheten som idag bla. innefattar kafé, restaurang, fiskrökeri, uthyrningsstugor, gästbrygga, presentbod, vandringsleder och en omgivning med mångsidiga aktiviteter.

De nuvarande hyresgästerna/företagarna har drivit verksamhet i Sattmark sedan sommaren 2014. De drar sig nu tillbaka och verksamheten söker nu en ny företagare from. sommarsäsongen 2020. Företagarens nätsida (www.sattmark.fi) beskriver väl den nuvarande verksamheten. Nätsidan och dess domain, samt innehåll (text/bilder) samt övrig relaterad social media (Facebook) ägs av hyresvärden och utgör del av den verksamhet som nu söker ny hyresgäst/företagare.

Visning av området och dess aktiviteter ordnas söndagen den 06.10.2019 kl. 12.00, samt torsdagen den 31.10.2019 kl. 12.00 med träff på Sattmarks parkeringsplats (Sattmark 1, 21600 Pargas). Anmälningar till visning kan skickas till niklas.reuter@elisanet.fi

Den föreslagna arrendeperioden är 2020-2023 (1+3) med ettårskontrakt och möjlighet till en förlängning på ytterligare tre år.

Sattmark befinner sig på en ypperlig marknadsplats invid Skärgårdsvägen 10 km. från Pargas mot skärgården. Sattmark kan även anlöpas sjöledes och ligger invid huvudfarleden in till Pargas med egen gästbrygga. I kaféets absoluta närhet finns en busshållplats. Sattmark är väl markerat med vägverkets skyltar och symboler som beskriver verksamheten på området. På området finns en egen parkeringsplats. Bytet av företagare på Sattmark utgör en stor nyhet lokalt och för Pargas. Staden bedömer verksamheten som intressant och viktig. Ett särskilt frimärke över Sattmark har även publicerats för något år sedan.  Sattmark är synligt framme i flera lokala, regionala, nationella o tom. globala (Lonely Planet Finland) gastronomiska och turisminriktade traditionella (tidningar, radio o TV) och elektroniska mediekanaler och publikationer. Sattmark är välkänt, då kaféverksamhet har bedrivits i över 50 år.

Anbudsförfrågan (PDF)
Detta dokument utgör anbudsblankett. Fyll i blanketten enligt anvisningarna och skicka in ditt anbud senast den 30 november 2019 till adressen niklas.reuter@elisanet.fi eller Lofsdal gård c/o Niklas Reuter, Skarpskyttegatan 7A 21, 00120 Helsingfors.

Karta

sattmark_karta

Till Google Maps

Karta. Här hittar du en karta över närområdet (1:5000) samt dess placering inom regionen.

Arrendet omfattar (beskrivning av objekten samt bilder och detaljbeskrivning över utrustningsnivå bakom länkarna):

kafébyggnaden (2 rum/ entrée och försäljningsutrymme), med bageri/kök och invalid-wc (i flygelbyggnaden);

paviljong (med terass/sittplatser, kök/förvaringsutrymme och ytterligare sittplatser under tak och möjligheter till scen och utställningar),

3 st. uthyrningsstugor (4 pers/stuga – tillverkade av halmbalar/lera) och därtillhörande servicebyggnad (med 2 duschar/2 toaletter och förvaringsutrymme) och grillplats.

en lagerbyggnad,  (för varor), separat sopskjul och utedass

strandbastu (med simbrygga)

pontonbrygga för kafégäster som anländer med båt (6 bojförsedda båtplatser)

Övriga bilder från området Sattmark

Beskrivning av övrig infrastruktur.

Övrig verksamhet i anslutning till området.

Fastighetsservice och utrustning.

Försäljningsstatistik. Försäljningssiffror för åren 2014-2018 (moms 0%), samt preliminära försäljningssiffror för år 2019.

All info om Sattmark Arrende i ett dokument (PDF) 2019